Privacyverklaring donatie via Mollie

 

Toneelgroep Maastricht (TgM) respecteert de privacy van alle bezoekers en websitegebruikers, en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.
Voor de donatiecampagne werkt Toneelgroep Maastricht samen met betaaldienstverlener Mollie. Lees hier de privacyverklaring van Mollie.

Soort persoonsgegevens

Bij het doen van een donatie slaat Mollie BV de volgende persoonsgegevens op:
• Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
• Uw IP-adres;
• Uw internetbrowser en apparaat type;
• uw voor- en achternaam;
• uw e-mailadres;
• In sommige gevallen, uw adresgegevens;

Toneelgroep Maastricht kan de volgende gegevens inzien:

• Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
• uw voor- en achternaam;
• uw e-mailadres;
• In sommige gevallen, uw adresgegevens

Doel gegevensverwerking

TgM verzamelt gegevens van personen die een donatie doen via het betaalplatform Mollie voor de volgende doeleinden:
• De overeengekomen bonus uit te voeren of een product te leveren (e-mail met link naar online theatervoorstelling, online film, toezenden affiche, toezenden tekstboekje).
• om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op TgM van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mailings

Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, sturen wij u e-mails op basis van de grondslag toestemming. U kunt deze toestemming eenvoudig weer intrekken, door u onderaan de betreffende nieuwsbrief af te melden. Er is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met mailinglijst.nl.

Bewaartermijn

TgM bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van klanten die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van TgM te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Delen persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door TgM niet ter beschikking gesteld aan derden.

Beveiliging

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Rechten van betrokkenen

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u de indruk heeft dat Toneelgroep Maastricht niet op de juiste wijze omgaat met uw persoonsgegevens, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via mail. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.